Životní a úrazové pojištění

Pomůžeme vám najít pojištění, které za přijatelnou cenu nejlépe pokrývá vaši životní úroveň. Pokud jej již máte, je dobré si zrekapitulovat, zda správně pokrývá vše potřebné. Většinou je lepší stávající pojištění upravit než jej rušit kvůli novému.

Rizikové životní pojištění

Kryje pouze pojistná rizika nemocí a úrazů. To bez spoření nebo investování.

Např. pojištění smrti, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků, odškodného úrazem, pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici.

Rezervotvorné životní pojištění

Kromě krytí rizik slouží i k tvorbě finanční rezervy. Známé jako důchodové, kapitálové nebo investiční.

Kvůli vysokým poplatkům jej však nedoporučujeme.

Úrazové pojištění

Kryje pouze úrazová rizika. To jsou hlavně trvalé následky úrazu a denní odškodné nebo tělesné poškození úrazem.

Máte někoho, na koho se můžete obrátit

Hlavní živitel domácnosti je v pojištění vždy na prvním místě. Vy se o vaše děti postaráte. Vaše děti o vás však ne. 

Během sjednávání pojištění je důležité pečlivě vyplnit zdravotní dotazník. Neuvedení zdánlivě nepodstatné informace může vést až k odmítnutí pojistného plnění. 

Pokud jste naším klientem a nastane pojistná událost, co nejdříve nám zavolejte. Poradíme vám, co si pohlídat, aby vám pojišťovna zaplatila vše, na co máte nárok.

Naši partneři pro životní a úrazové pojištění