Investice

Investujeme, aby reálná hodnota našeho majetku dlouhodobě rostla, a to minimálně nad inflací. 

Než se do investování pustíme, doporučujeme mít vytvořenou dostatečnou rezervu v bezpečném přístavu. Ta vám dá jistotu a klid pro investování s dalšími prostředky.

Jak můžete investovat

ETF (Exchange-traded fund)

Veřejně obchodovaný fond. Není řízen lidmi jako u OPF, ale přesně kopíruje složení daného indexu nebo jiného podkladového aktiva. Vylučuje lidské selhání a má nižší poplatky. Díky tomu má vyšší zhodnocení v období růstu. Rizikovost lze výrazně snížit investováním v delším horizontu. Peníze jsou k dispozici během několika dnů.

OPF (otevřené podílové fondy)

Správci fondu investují prostředky do cenných papírů (akcií a dluhopisů) z různých odvětví a regionů. Díky tomu je zde velká diverzifikace s výběrem fondů od konzervativních až po více rizikové. Rizikovost lze výrazně snížit investováním v delším horizontu. Peníze jsou na účtu nejpozději do 15 dnů.

Akcie a dluhopisy

Akcie je cenný papír potvrzující podíl v akciové firmě. Pokud investujeme pouze do jedné firmy, můžeme mít vysoký výnos, ale s výrazně vyšším rizikem.

Dluhopis je cenný papír obsahující právo na splacení stanovené dlužné částky a vyplacení výnosů.

Deriváty

Deriváty jsou termínově obchodovatelné finanční instrumenty. Slouží většinou ke spekulaci nebo k zajištění proti růstu / poklesu ceny daného podkladového aktiva. Známé jsou například futures, swapy nebo opce. Spekulují se většinou s finanční pákou, a proto jsou velmi rizikové.

Komodity a kryptoměny

Komodity jsou obchodovatelné suroviny nebo zboží známé jako ropa, zlato, pšenice a mnoho dalších. Můžou sloužit i jako podkladové aktivum pro výše zmiňované deriváty.

Kryptoměna je zabezpečená digitální komodita postavená na více nebo méně decentralizované databázi – blockchainu. Ačkoliv můžou být kryptoměny velkou příležitostí, jejich hodnota velmi kolísá a jsou proto i velmi rizikové. Doporučujeme zde investovat pouze prostředky, o které si můžete dovolit přijít. Nejznámější a dnes nejvíce konzervativní kryptoměna je Bitcoin.

Doplňkové penzijní spoření

Investice do fondů (OPF) se státní podporou. Možnost výběru mezi konzervativní, vyváženou a dynamickou strategií. Podmínka státní podpory je výběr nejdříve v 60 letech. Lze přidat „garanci“, proto řadíme i do spoření.

Snížení
rizikovosti investice

Rizikovost investice lze snížit pravidelným investováním, kdy nakupujeme v čase.

Výše rizika by měla být úměrná s dobou investice (horizontem). V případě propadů tak prostředky nepotřebujeme a máme možnost přikupovat za nižší ceny.

Jednorázová investice je vždy rizikovější, jelikož nikdy nevíme, co se na trhu stane. I proto zde hrozí vyšší propady. Při správném načasování však i vyšší zisk. Určitě doporučujeme ji více promyslet a případně zkonzultovat s někým zkušenějším.

Naši partneři pro investování