Pojištění odpovědnosti

I zodpovědný člověk může nedopatřením způsobit škodu na zdraví, majetku nebo zapříčinit ušlý zisk. V těchto situacích se lze opřít o pojištění odpovědnosti. Lze jej sjednat jak v občanském životě, tak v zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.

Odpovědnost v občanském životě

Kryje škodu na zdraví a majetku způsobenou členem pojištěné domácnosti. Lze sjednat výhodněji k pojištění nemovitosti nebo domácnosti.

Odpovědnost vlastníka z držby nemovitosti

Ochrání vás v případě vzniku škody vámi vlastněnou nemovitostí. To např. pádem předmětu z domu nebo úrazu třetí osoby na vašem chodníku.

Odpovědnost zaměstnance

Vztahuje se na škodu vůči zaměstnavateli. Ten může po zaměstnanci požadovat až 4,5 násobek hrubé mzdy. Lze připojistit i pracovní vozidla.

Odpovědnost podnikatele

Pokrývá škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti. To na zdraví a majetku třetí osoby, věcech převzatých, užívaných nebo vadou práce po předání.

Profesní odpovědnost

Zvláštní typ pojištění vztahující se na odborné činnosti, jako jsou advokáti, pojišťovací agenti, účetní, daňoví poradci a další.

Občanská odpovědnost je úplný základ

Stojí často jen několik set korun a může se velmi hodit. Většinou o něm lidé ani neví a mají ho zahrnuto v pojištění svého domu nebo bytu.

Například i škoda způsobená jízdou na kole nebo domácím mazlíčkem je kryta z běžné občanské odpovědnosti.

Naši partneři pro pojištění odpovědnosti