AGRA pojišťovna

Lze sjednat

Speciální produkty (Pojištění vinohradů, chmelnic a sadů) | Základní produkty (Pojištění polních plodin a zvířat)

Telefon

+420 233 312 836

E-mail

agra@agrapojistovna.cz

AGRA pojišťovna

AGRA je specializovaný zemědělský pojistitel s rozsáhlou paletou produktů a nejmodernější likvidací škod v Evropě.

Specializuje se výhradně na zemědělská pojištění. Nabízí pojištění plodin proti široké paletě rizik, které jsou spojené s nepřízní počasí a rovněž pojištění hospodářských zvířat.